Vores kompetenser

VVS: Service- og installationsopgaver samt større entrepriser

Hjørring Rørteknik A/S udfører en bred vifte af VVS-opgaver og har den nødvendige
erfaring, ekspertise og faglige indsigt til at kunne håndtere dit projekt fra start til slut.
Vi udfører service- og installationsopgaver samt større entrepriseopgaver indenfor varme,
sanitet og kloak, tag- og facadearbejder, ventilations- og industriinstallationer samt
renovering og ombygning. Alle entrepriseopgaver bliver udført med kvalitetssikring,
kvalitetsstyring og billeddokumentation.  

På vores eget blikkenslagerværksted fremstiller vores faglærte blikkenslagere - med sans
for det gode håndværk og de små detaljer - et bredt udvalg af produkter i blik og skifer
fx tagrender og inddækninger.

 

Vores kompetencer indenfor VVS-faget favner bredt,
og vi kan påtage os en bred 
vifte af meget varierede opgaver.
Vi kan hjælpe med:

·      Serviceopgaver af alle slags

·      Renovering af lejligheder

·      Energioptimering

·      Forsikringsopgaver - alle opgaver i forbindelse med skader

·      Taksering af forsikringsskader

·      Fjernvarme

·      Nybygninger - blikarbejde

·      Indretning og renovering af badeværelser

·      Montage af olie/stokerfyr

·      Montage af solvarme og halmfyr

·      Serviceaftaler - fjernvarmeanlæg

·      Serviceaftaler - jordvarmeanlæg